Σύσταση ΙΚΕ

Πως ιδρύεται μια ΙΚΕ και ποια τα βήματα για την σύστασή της ΙΚΕ

Σύσταση ΙΚΕ

Πως ιδρύεται μια ΙΚΕ και ποια τα βήματα για την σύστασή της ΙΚΕ

Πώς να ιδρύσετε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΙΚΕ

ΣΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Πώς να ιδρύσετε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΙΚΕ

ΣΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας μπορεί να ιδρύσει μονοπρόσωπη είτε πολυπρόσωπη εταιρεία ΙΚΕ μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (e-ΥΜΣ), ακόμα και λιγότερο από μία ώρα. Για σύσταση εταιρείας ΙΚΕ  με εταίρο αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα λογιστικό γραφείο.

Μεσω της Ψηφιακής πλατφόρμας ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία. (https://eyms.businessportal.gr

Με την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μπορούν να συστήνονται μόνο ΙΚΕ. Σταδιακά και μέχρι το τέλος του 2019 θα μπορούν να συστήνονται όλες οι νομικές μορφές (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ).

Η σύσταση ΙΚΕ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-ΥΜΣ μπορεί να γίνει μέσα σε μόνο 13 λεπτά!

Δείτε περισσότερα στο άρθρο για την ίδρυση της ΙΚΕ.

Η πράξη σύστασης της εταιρείας καταρτίζεται με έγγραφο που πρέπει να περιέχει το καταστατικό. Δεν είναι συμβολαιογραφικό εκτός αν το προβλέπει ειδική διάταξη ή το επιλέξουν οι ιδρυτές.

Σύσταση ΙΚΕ

Πως ιδρύεται μια ΙΚΕ και ποια τα βήματα για την σύστασή της ΙΚΕ

Διαχείριση IKE

Ποιος διαχειρίζεται και εκπροσωπεί μια ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ)

Μετοχικό Κεφάλαιο IKE

Γιατί η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) αναφέρεται σαν εταιρεία του ενός ευρώ;

Φορολογία & Ασφάλιση

Πως φορολογείται, και ποιος πρέπει να ασφαλιστεί σε μια ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ)

Μετατροπή σε ΙΚΕ

Πως μετατρέπεται μια Εταιρεία άλλης μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ)