Ολοκληρωμένος Οδηγός Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρεία ΙΚΕ

Στην KRS αναπτύξαμε τον μοναδικό ολοκληρωμένο οδηγό για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία αλλιώς ΙΚΕ με παραδείγματα και έξυπνα εργαλεία

Ολοκληρωμένος Οδηγός ΙΚΕ

Στην KRS αναπτύξαμε τον μοναδικό ολοκληρωμένο οδηγό για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία αλλιώς ΙΚΕ με παραδείγματα και έξυπνα εργαλεία.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΙΚΕ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΙΚΕ;

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΙΚΕ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΙΚΕ;

Η ΙΚΕ είναι κεφαλαιουχική εταιρεία που εισήχθη με το Ν.4072/2012. Η εταιρεία αυτή έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση.

KRS – Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για την ίδρυση ΙΚΕ ή μετατροπή της εταιρείας σας σε ΙΚΕ!

Στην KRS αναλαμβάνουμε την ίδρυση της εταιρείας εξ ολοκλήρου καθώς και την τήρηση των λογιστικών αρχείων παραθέτοντας χρηματοοικονομική πληροφόρηση μηνιαία έτσι ώστε να λαμβάνετε τις καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις.

Για τις εταιρικές υποχρεώσεις της ΙΚΕ ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της, με την επιφύλαξη του άρθρου 79 που αναφέρεται στις Εγγυητικές Εισφορές.

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδρυτές).

Σύσταση ΙΚΕ

Πως ιδρύεται μια ΙΚΕ και ποια τα βήματα για την σύστασή της ΙΚΕ

Διαχείριση IKE

Ποιος διαχειρίζεται και εκπροσωπεί μια ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ)

Μετοχικό Κεφάλαιο IKE

Γιατί η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) αναφέρεται σαν εταιρεία του ενός ευρώ;

Φορολογία & Ασφάλιση

Πως φορολογείται, και ποιος πρέπει να ασφαλιστεί σε μια ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ)

Μετατροπή σε ΙΚΕ

Πως μετατρέπεται μια Εταιρεία άλλης μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ)