Ολοκληρωμένος Οδηγός Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρεία ΙΚΕ

Στην KRS αναπτύξαμε τον μοναδικό ολοκληρωμένο οδηγό για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία η αλλιως ΙΚΕ με παραδείγματα και έξυπνα εργαλεία.

Ολοκληρωμένος Οδηγός ΙΚΕ

Στην KRS αναπτύξαμε τον μοναδικό ολοκληρωμένο οδηγό για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία η αλλιως ΙΚΕ με παραδείγματα και έξυπνα εργαλεία.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΙΚΕ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΙΚΕ;

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΙΚΕ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΙΚΕ;

Η ΙΚΕ είναι κεφαλαιουχική εταιρεία που εισήχθη με το Ν.4072/2012. Η εταιρεία αυτή έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση.

KRS – Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για την ίδρυση ΙΚΕ ή μετατροπή της εταιρείας σας σε ΙΚΕ!

Στην KRS αναλαμβάνουμε την ίδρυση της εταιρείας εξ ολοκλήρου καθώς και την τήρηση των λογιστικών αρχείων παραθέτοντας χρηματοοικονομική πληροφόρηση μηνιαία έτσι ώστε να λαμβάνετε τις καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις.

Για τις εταιρικές υποχρεώσεις της ΙΚΕ ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της, με την επιφύλαξη του άρθρου 79 που αναφέρεται στις Εγγυητικές Εισφορές.

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδρυτές).

Click to accept cookies and enable this content

Click to accept cookies and enable this content

Σύσταση ΙΚΕ

Πως ιδρύεται μια ΙΚΕ και ποια τα βήματα για την σύστασή της ΙΚΕ

Διαχείριση IKE

Ποιος διαχειρίζεται και εκπροσωπεί μια ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ)

Μετοχικό Κεφάλαιο IKE

Γιατί η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) αναφέρεται σαν εταιρεία του ενός ευρώ;

Φορολογία & Ασφάλιση

Πως φορολογείται, και ποιος πρέπει να ασφαλιστεί σε μια ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ)

Μετατροπή σε ΙΚΕ

Πως μετατρέπεται μια Εταιρεία άλλης μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ)

#welcometokrs

krs@krs.gr

+30 210 93 41 211

Αγγελάκη 3, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54621

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας#welcometokrs

 

krs@krs.gr

+30 210 93 41 211

Αγγελάκη 3, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54621

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας